La visita

La Festa Major de Vilafranca és una festa molt esperada pels vilafranquins i vilafranquines.
Però la Festa Major de Vilafranca també es viu durant la resta de l’any.

La Casa de la Festa Major és l’espai on podreu aprofundir en el coneixement de la festa i experimentar les sensacions que es viuen durant els cinc dies més esperats a Vilafranca.

En aquest espai s'hi exposen el conjunt de peces d'imatgeria i bestiari festiu, com també es dona informació sobre els balls, les colles castelleres, els protagonistes i els diferents actes tradicionals que formen part d’aquesta festa declarada des de 1991 com a Festa Patrimonial d’Interès Nacional

  


Recomanem la reserva prèvia ONLINE.

 93 890 18 47
 Muralla dels Vallets, 63 (Vilafranca del Penedès)
 [email protected]
 cfm.vilafranca.cat
 #cfmvila

  • S’hi poden organitzar activitats culturals amb assistència de públic amb el límit d’aforament.
  • Es poden reservar visites per a grups en horaris convinguts enviant un correu electrònic a [email protected]

Access the museography texts space to read them in your language.
Accédez à l'espace textes de la muséographie pour les lire dans votre langue.
Greifen Sie auf den Bereich für museografische Texte zu, um sie in Ihrer Sprache zu lesen.
Accedi allo spazio dei testi di museografia per leggerli nella tua lingua.
Получите доступ к пространству текстов музеографии, чтобы читать их на своем языке.