L'Àliga

Conjuntament amb el Drac i els Gegants, és de les figures més imponents que es poden visitar a la Casa de la Festa Major.

L’Àliga és la antítesis del Drac i simbolitza el triomf del cristianisme en la societat.

La primera referència escrita d’una Àliga a Vilafranca, és en el Llibre Verd: durant la processó de Corpus de l'any 1600, un cop el seguici és arribat a la Basílica: “en aquex punt dansa l’àliga. La qual acustuma a dansar davant del Sanct Sagrament quan vol partir la professó, y a la plassa Major davant  la casa del clavari, al carrer de Sanct Juan y al carrer de las Corts davant la Casa de la Vila". Com es pot comprovar l’àliga gaudia d’una posició ben privilegiada.

Aquella Àliga del segle XVII era propietat de la Confraria de Sant Eloi, una de les més importants de la vila i que agrupava els gremis d’argenters, ferrers i daguers.

La primera referència escrita de la presència de l’Àliga a la Festa Major de Vilafranca del Penedès, és en la narració que fa el Baró de Maldà a la seva vista a la vila el 1771.

Durant el segle XIX, l’àliga apareix citada el 1860, com si fos un retorn, i va deixar de sortir el 1888 per estar molt malmesa.

El 1926, l’agutzil Mestres, va construir l’actual Àliga que surt a les cercaviles i processons de la Festa Major de Vilafranca del Penedès. Aquesta és l’àliga que podreu veure a la Casa de la Festa Major. 

L’Àliga executa el Ball de l’Àliga, La Girada, el Ball de Sant Julià i el Ball Solemne que es realitza just abans d’iniciar les processons del 30 i el 31 d’agost.