El Drac

A la Casa de la Festa Major podreu conèixer una de les figures més importants de la Festa Major de Vilafranca del Penedès i que és tot un símbol pels vilafranquins i vilafranquines.

Drac - Fons: L'Abans - Arxiu Comarcal Alt PenedèsLa figura del Drac, en la tradició judeocristiana, simbolitza el poder de l’infern. L’imaginari del Drac expressava la lluita de l’home per tal d’harmonitzar les forces de la natura i establir un ordre social nou i una civilització cristiana.

El Llibre Verd de Vilafranca del Penedès fa referència a la presència d’un Drac a la processó de vigília de Corpus del 1600. El llibre descriu que després d’haver assistit a Vespres a la Basílica parroquial, els Jurats i prohoms de la vila, a l’arribada de la comitiva davant la Casa Consistorial, “Lo clavari fa sonar los músics, y en aquex temps pàssan los gegants, lo drach i diablots, tirant cuets per regosigar la festa”.

El Drac pertanyia a la Confraria de Sant Miquel, fundada a Vilafranca l’any 1331. Aquesta confraria estava formada per sabaters, basters, adobadors i assaonadors.

L’any 1771 el Baró de Maldà ja va narrar la presència del Drac a la processó del dia 30 d’agost. En alguna festa major vilafranquina del segle XIX, i de manera molt excepcional, el Drac apareix acompanyat dels “buribots”, personatges que l’havien acompanyat a cavall i a peu. 

La concepció del Drac com a símbol vilafranquí ja era ben arrelada durant el segle XVIII i XIX i a vegades era utilitzat per rebre les visites reials o per celebrar la finalització de guerres, proclames reials o, per exemple, el decret Reial que anunciava la construcció de la línia del ferrocarril.

El 1893, els membres de la Confraria de Sant Miquel i el senyor Josep Baltà, van firmar un document on s’especificava que el Drac pertanyia a la confraria però que el Sr. Baltà i els seus successors eren els dipositaris.

El 1979 es va formar l’entitat Els Amics del Drac, col·lectiu que s’encarrega de treballar al voltant d’aquesta figura i vetllar-ne el seu bon ús.

Actualment, el Drac encpçala les cercaviles, obrint el pas a tot el seguici que forma part de la Festa Major de Vilafranca del Penedès. Ben carregat de pirotècnia, balla “La dansa del foc” i “La passada”, acompanyat de la melodia que interpreten sac de gemecs i flabiol.

Més informació a Drac de Vilafranca