Ball de Gitanes

El Ball de les gitanes és una variant de la universal dansa de cintes, supervivent d’antics rituals agraris, en què es reciten versos que repassen la vida social de la població. Es representa des de l’any 1805. Des de finals del segle XIX fins al 1999, el ball estava compost exclusivament per membres de les famílies gitanes de Vilafranca, primer format només per homes, i amb la incorporació de dones el 1935. A partir del 2001 un nou grup format per paios i paies agafa el relleu per continuar la dansa.

Més informació a:
Festa Major de Vilafranca