Ball de Bastoners

La primera dada que se’n té és del 1771, quan s’esmenta en el seguici que va veure el baró de Maldà. Profundament arrelat al Penedès i a Vilafranca, aquest ball ha mantingut la presència a la Festa Major gairebé sense interrupcions des del 1825, sigui amb colles locals o grups de la comarca. Des del 1942 es consolida a Vilafranca una colla pròpia.

Generalment formaven el ball vuit balladors masculins; darrerament, però, també hi participen noies.

Més informació a:
Festa Major de Vilafranca